Bravelover Uriana 

Datum rođenja: 10. Avgust 2016.
Boja: Plava tačkasto ošarana sa belim ( MCO a 09 24 )
MybPC3 1 gen: Oba roditelja negativna
Odgajivač: Edith and Róbert Tóth

Bravelover Uriana
Rodovnik          Galerija

Nazad